PlaceFilmGross
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
PlaceFilmShare
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
PlaceFILMSHARE
1
2
3
4
5
5
7
8
9
10
PlaceFILMGROSS
1 Baahubali2$8405K
2 Baahubali$4971K
3Bharat Ane Nenu$2803K
4Rangasthalam$2792K
5Srimanthudu$2292K
6Khaidi No 150$2224K
7Agnyaathavaasi$2031K
8Saaho$2005K
9Aravindha Sametha$1935K
10A Aa$1876K
PlaceFilmGross
1Baahubali2$11.80M
2Baahubali$6.86M
3Rangasthalam$3.51M
4Bharat Ane Nenu$3.42M
5Srimanthudu$2.88M
6Mahanati$2.54M
7Syeraa Narasimha Reddy$2.47M
8Geetha govindam$2.46M
9 A..AA$2.44M
10Saaho$2.11M
PlaceFilmGross
1Baahubali 2$2451K
2Agnyaathavaasi$1522K
3Baahubali$1365K
4Khaidino150$1296K
5Spyder$1003K
6Saaho$850K
7Bharat Ane Nenu$850K
8Syeraa Narasimha Reddy$809K
9Aravinda Sametha Veera Raghava$798K
10Rangasthalam$725K